Xử Lý Nước Thải Phân Bón

Xử Lý Nước Thải Phân Bón

27/05/2021

THIẾT KẾ THI CÔNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT PHÂN BÓN

THIẾT KẾ THI CÔNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT PHÂN BÓN

 công ty Thông Thành Phát chuyên thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất phân bón với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm.

 

CÔNG TY TNHH TM - DV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DƯƠNG VI

Tổng quan về sản xuất phân bón

Phân bón là các hợp chất vô cơ và hữu cơ chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng được bón vào đất hay hòa vào nước phun xử lý cây non, hạt giống và rể.

Thành phần phân bón: 3 nguyên tố chủ yếu N, P, K. Ngoài ra, còn có các nguyên tố Ca, S, Mg…

Phân loại phân bón:

 • Phân vô cơ: phân đạm (N), phân lân (P), phân kali. Còn gọi là phân khoáng hay phân hóa học.
 • Phân hữu cơ.

Nước thải sản xuất phân bón

Nước thải sản xuất phân bón có thể chia làm bốn nhóm:

 • Nước thải sản xuất thoát ra do tiếp xúc với chất  rắn, lỏng, khí;
 • Nước thải được tách ra để sử dụng cho các công đoạn khác hoặc sử dụng lại;
 • Nước thải sinh hoạt;
 • Nước thải do rò rỉ hoặc do sự cố.

Nước thải của một số sản phẩm trong ngành:

 • Sản xuất acid sulfuric: Hầu như không phát sinh nước thải, chỉ có nước từ công đoạn làm lạnh được tuần hoàn lại để sử dụng;
 • Sản xuất phân supe phốt phát:

thanh phan nuoc thai san xuat phan supe photphat

 • Sản xuất phân ure: đa số được tuần hoàn lại, nhưng có một lượng nhỏ từ hệ thống nhả có chứa NH3 với hàm lượng 0,15 – 2%;
 • Sản xuất phân đạm ure:

thanh phan nuoc thai san xuat phan dam ure

 • Sản xuất N – P – K: chủ yếu là nước thải từ hệ thống khí thải và nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất rắn lơ lửng;
 • Sản xuất phân DAP:

thanh phan nuoc thai san xuat phan DAP

Xử lý nước thải sản xuất phân bón

Với thành phần nước thải có sự chênh lệch khá lớn tùy thuộc vào sản phẩm phân bón của nhà máy, công ty Môi trường Dương Vinh sẽ thiết kế công nghệ xử lý nước thải tùy thuộc vào thành phần nước thải khi có yêu cầu.

Bài viết khác